לאחרונה התפרסם מחקר מדעי המשווה את הזמן והיעילות של שתי טכניקות שונות לניתוח קטרקט: ניתוח קטרקט בסיוע לייזר פמט-שנייה (FLACS)

ו-phacoemulsification סטנדרטי (PCS). המחקר כלל 100 חולים שעברו ניתוח קטרקט, כאשר 66 קיבלו FLACS ו-34 קיבלו PCS. המחקר מצא ששלב הלייזר של FLACS לקח פחות זמן משמעותית בהשוואה לשלב הקפסולורהקסיס של PCS, וזמן הניתוח הכולל של FLACS היה ארוך משמעותית מאשר עבור PCS.
המחקר מצא גם שהאנרגיה המצטברת (CDE) במהלך שלב הפקואמולסיפיקציה הייתה נמוכה משמעותית בקבוצת FLACS בהשוואה לקבוצת PCS. בסך הכל, התוצאות מצביעות על כך ש-FLACS עשוי להיות יעיל יותר ולגרום לפחות סיבוכים בהשוואה ל-PCS, אם כי יש צורך במחקר נוסף כדי לאשר את הממצאים הללו.

Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery: Analysis of Surgical Phases and Comparison with Standard Phacoemulsification in Uncomplicated Cataracts
by Antonio Baldascino
1,2, Matteo Mario Carlà
1,2,* [ORCID] , Federico Giannuzzi
1,2, Francesco Boselli
1,2, Tomaso Caporossi
1,2 [ORCID] , Gloria Gambini
1,2, Antonio Villano
1,2, Aldo Caporossi
1,2 and Stanislao Rizzo

 

This is a scientific study that compares the time and efficiency of two different techniques for cataract surgery: femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) and standard phacoemulsification (PCS). The study included 100 patients who underwent cataract surgery, with 66 receiving FLACS and 34 receiving PCS. The study found that the femtosecond laser phase of FLACS took significantly less time compared to the capsulorhexis phase of PCS, and the total surgical time for FLACS was significantly longer than for PCS. The study also found that the cumulative dissipated energy (CDE) during the phacoemulsification phase was significantly lower in the FLACS group compared to the PCS group. Overall, the results suggest that FLACS may be more efficient and result in fewer complications compared to PCS, although further research is needed to confirm these findings.

דילוג לתוכן