מה זה מיפוי קרנית?

מיפוי קרנית הינו מכשיר חשוב ברפואת עיניים ונקרא גם טופוגרפיה של הקרנית.
מיפוי קרנית יצר מהפכה של ממש בתחום רפואת העיניים ובאבחנת האקטזיה (עיוות וקמירות גבוהה ולא סימטרית) ומחלת הקרטוקונוס בפרט. מיפוי קרנית הינו מכשיר דיגיטלי הבודק ודוגם את הפני שטח הקרנית בעזרת הקרנה וסריקה של מספר טבעות אור או מצלמה מיוחדת, ומעבד את צורת הקרנית למפה של צבעים.

מה רואים בתוצאות של מיפוי קרנית

בתמונה: מיפוי קרנית וקרטוקונוס בעין ימין כפי שאובחן במיפוי קרנית אחורי פנטקם ד"ר ניר ארדינסט

בתמונה: מיפוי קרנית וקרטוקונוס בעין ימין כפי שאובחן במיפוי קרנית אחורי פנטקם ד"ר ניר ארדינסט

התוצאות של מיפוי קרנית מקודדות לפי אזור צבע המייצגים קמירויות הקרנית, עובי, הרמה של המשטח ועוד נתונים נוספים. צבעים חמים (גוון אדום) מסמלים אזורים קמורים בקרנית, מנגד, צבעים קרים (גוון כחול) מסמלים אזורים קמורים פחות. מיפוי קרנית גם מספק מידע אודות עובי הקרנית.

 

 

 

 

מיפוי קרנית וקרטוקונוס

כיום, מיפוי קרנית אחורי (המספק מידע אודות הקרנית האחורי) הינו כלי האבחון החשוב ביותר לאקטזיה של הקרנית (קרטוקונוס) ומעקב אחר קרטוקונוס. קרטוקונוס נקבע באמצעות מיפוי קרנית אחורי (ולא קדמי) המספק עלייה לא תקינה במישור הקרנית האחוריות, הדקקות של הקרנית ופיזור (חלוקה) לא תקינה של עובי הקרנית. שלושת שינויים אלו (עלייה במישור הקרנית האחורית, הדקקות ופיזור עובי) הינם הקריטריונים החשובים ביותר לאבחון קרטוקונוס. מיפוי קרנית קדמי מספק מידע אודות התללה בלבד.

 

בתמונה: קרטוקונוס בעין שמאל שנצפה במיפוי קרנית, תמונת מיפוי קרנית ד"ר ניר ארדינסט

בתמונה: קרטוקונוס בעין שמאל שנצפה במיפוי קרנית, תמונת מיפוי קרנית ד"ר ניר ארדינסט

מתי צריך להסיר את העדשות מגע לפני בדיקת מיפוי קרנית? 

סדרת מחקרים הראו כי לאחר הרכבת עדשות מגע מכל הסוגים יש להמתין שבועות ואף חודשים עד ליציבות מבחינת רפרקציה (המרשם למשקפיים), קרטומטריה (קימור קרנית), עובי קרנית (פכימטריה) וטופוגרפיה (מיפוי הקרנית).
במחקר של וילסון ועמיתיו הצביעו על כך שהקרנית מגיעה ליציבות באנשים המרכיבים עדשות מגע קשות ובאנשים המרכיבים העדשות מגע רכות בסוג הרכבה של  הרכבה ממושכת רק לאחר 6-5 חודשים.

במחקר של נגיי ועמיתיו הראו שלאחר הסרת עדשות מגע רכות ערכי הרפרקציה והקרטומטריה הם הראשונים שמגיעים ליציבות לאחר הסרת העדשות לאחר 10 ימים ו-18 ימים בהתאמה בעוד ערכי הטופוגרפיה של הקרנית והפכימטריה הם האחרונים שמגיעים ליציבות לאחר 28 ימים ו-35 ימים בהתאמה.

הכותב על מיפוי קרנית הינו ד"ר ניר ארדינסט מהמרכז לקרטוקונוס 

דילוג לתוכן