מועצת האופטומטריסטיםבהמשך למתווה החדש לגבי משקפי ילדים וקופות החולים, הנה הודעת אדי מרקוביץ' – יו"ר המועצה:
חברים/ת, לצערי, מתוך עדכונים אותם אני מקבל מהשטח, הפוסט אותו שלחתי

אליכם ביום שני – הינו בבחינת נבואה המגשימה את עצמה.
עפ"י המצטייר ומתוך עדויות המתקבלות מהאופטומטריסטים בשטח, צינור העברת הכספים לאופטומטריסטים בעבור המשקפיים שיסופקו לציבור במימון הממשלה – הינו צינור מחורר לחלוטין ודולף באופן בו חלק הארי של התשלום נשאר אצל הקופות (המשמשות כצינור) ורק חלק זעום ממנו מגיע לאופטומטריסט.
כפועל יוצא מכך, הן ציבור מרכיבי המשקפיים והן ציבור האופטומטריסטים ימצאו עצמם מקופחים.
המועצה תיאבק באופן התנהלות זו ותפעל ככל יכולתה לשנות את המתווה המתגבש ותעמוד על העיקרון המבטיח כי הציבור יקבל את מלוא התמורה בעבור המימון אותו מעמידה הממשלה לטובת הפרויקט ובאותה נשימה, גם את התמורה ההולמת המגיעה לציבור האופטומטריסטים בעבור הטיפול השירות אותו הוא מעניק לציבור.
המועצה פנתה למשרדי עורכי הדין "מיתר" לצורך גיבוש צו מניעה בבג"ץ כנגד המתווה.
במקביל, המועצה פונה לשר הבריאות והמנכ"ל, לסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה, לכנסת ולוועד ההורים הארצי, על מנת לפעול גם מולם לשינוי המתווה המתגבש.
שבת שלום ונתעדכן בהמשך.
אדי מרקוביץ' – יו"ר המועצה וחברי הוועד הארצי.

ההנהלה הראשית
חטיבת הקהילה
אגף בקרה
לכבוד:
מנהלי מחוזות
הנדון: תהליך התאמת משקפיים לילדים בגילאי 7-0
שלום רב,
בהתאם להחלטת ועדת סל הבריאות לשנת 2023 , משקפיים לילדים יינתנו במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי החל מתאריך 1.7.2023 עבור ילדים עד וכולל גיל 7 .
המשקפיים יינתנו בהתאם לצורך רפואי ועל פי הכללים המפורטים בחוזר מב"ר 01/2023 .
השירות יינתן על ידי ספקי הסדר ולא תתאפשר קבלת זיכוי או החזר כספי בגין הזכאות, או רכישת משקפיים בתוספת תשלום או שדרוג המוצר.
הזכאות היא למשקפי ראייה שמיועדים לטיפול ברוחק ראייה או בקוצר ראייה, לרבות אסטיגמטיזם של SPH+5 וחמור מכך, או SPH-7 וחמור מכך.
בזכאות הזאת לא נכללים ילדים עם קטרקט מולד או נרכש.
הזכאות היא לזוג אחד של משקפיים (מסגרת ועדשות), אחת לכל שנה קלנדרית.
רכישת המשקפיים כרוכה בהשתתפות עצמית-
משקפיים רגילים – בשיעור של 10% מעלות המשקפיים ועד ל־ 60 ₪ לפי הנמוך מביניהם
במקרים של קוצר ראייה או אסטיגמטיזם של SPH+5 וחמור מכך, או SPH-7 וחמור מכך
ההשתתפות העצמית תהיה של 10% ועד 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
להלן התנאים לקבלת משקפיים:
1 הפנייה/מרשם מרופא עיניים להתאמת משקפיים
2 אישור מקדים:
במידה וההפניה/מרשם מופקת על ידי רופא קהילה – תופעל חוקה אוטומטית במעמד
הביקור ובהתאם לקריטריוני הסל הבקשה תאושר/תידחה
במידה וקיימת המלצה/מרשם מרופא פרטי/בית חולים – על המטופל לגשת למשרד
המרפאה לצורך הקמת בקשה במערכת מסר
מוקד מסר מחוזי יבדוק האם הבקשה עומדת בקריטריוני הסל ובהתאם לכך הבקשה
תאושר/תדחה
3 הנפקת טופס 17 פטור מגבייה, תתבצע לספק הסדר לפי החלטת המטופל, במידה וקיימים מספר ספקים
4  הגעת המטופל לספק הסדר וכניסה לתהליך התאמת משקפיים – בדיקת ראיה על ידי
אופטומטריסט מוסמך לאבחון והתאמת המשקפיים וההתאמה הסופית של המרשם, כולל
התאמת סוג העדשות והמסגרת בהתאם למרשם.5
5 . עלות הביקור אצל אופטומטריסט כלולה בזכאות6
6 . במידה ובמהלך התהליך מטופל לא שבע רצון מהספק וטרם הוזמנו המשקפיים, רשאי המטופל לגשת למרפאה, לשנות טופס 17 לספק אחר ולהתחיל בתהליך בשנית7
7 . משרד המרפאה יבטל את טופס 17 הראשון טרם הפקת טופס חדש לספק הסדר אחר8
8 . משך הזמן לתחילת תהליך התאמה לא יעלה על 14 יום ממועד הפניה של המטופל לספק הסדר
9 . משך הזמן לקבלת המשקפיים לא יעלה על 14 ימי עבודה ממועד ההזמנה
10 . השתתפות עצמית תשולם על ידי המטופל אצל ספק הסדר במועד הזמנת המשקפיים
אחריות:
עבור מסגרת למשקפיים לקוצר ראייה או אסטיגמטיזם החמור מ- 7.00 – או עבור רוחק ראיה של 5.00 + ומעלה – האחריות היא לשנה אחת, וזאת לעניין פגמים בייצור בלבד
 עבור כל מסגרות המשקפיים האחרות – האחריות היא לחצי שנה, וזאת לעניין פגמים בייצור בלבד
על עדשות תינתן אחריות מינימלית של חצי שנה על פגמים בציפוי אנטי ריפלקס ואחריות של שנה על שבר בעדשות באינדקסים 1.67-1.59 כולל
בברכה,
מגי סרור
ראש אגף בקרה
חטיבת הקהילה
עותקים:
רו"ח אלי כהן – מנכ"ל כללית
גב' מירב גוט – סמנכ"לית וראש חטיבת הקהילה
מר אלי לוי – סמנכ"ל וראש חטיבת הכספים
מר אייל זליכה – יועץ משפטי של כללית
גב' רותי אופטובסקי – סמנכ"לית וראש חטיבת שיורת
גב' מיכל קיזלשטיין – דוברת כללית
גב' ויק ישראל – ראש אגף שירות
מר רועי קאהן – ראש אגף תקציבים
מר דודו עוזר – עוזר המנכ"ל
ד"ר אורן מן – מנהל מחלקה לרפואה מקצועית
ד"ר לילך דולב – ממונה על סל השירותים
מר נעם גרינשפון – מנהל מחלקת בקרת מערך אמבולטורי
לירון רופא – עוזרת סמנכ"לית וראש חטיבת הקהילה
פורום מנהלים רפואיים במחוזות
פורום מנהלים אדמיניסטרטיביים במחוזות
פורום מנהלי כספים במחוזות
פורום בקרה ספקים פרטיים במחוזות.

דילוג לתוכן