תארים ולימודי המשך באופטומטריה מאת ד"ר ניר ארדינסט מעודכן 2020

תארים ולימודי המשך באופטומטריה מאת ד"ר ניר ארדינסט

נכתב ע"י ד"ר ניר ארדינסט, מרצה מן החוץ בבית הספר לרפואה ורוקחות – הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
לתשומת לבך: המידע במאמר הינו כללי ועלול להיות חלקי או לא מעודכן. יש לברר את הפרטים המלאים מול הגופים המוסמכים

 

1.לימודים לקראת תארים שאינם תארים מחקריים:

במשפט אחד: תלמיד שסיים לימודיו במסלול ללא עבודת גמר לא רשאי להמשיך לימודיו לתואר השלישי (דוקטור).

 

מוסמך לא מחקרי במדעי האופטומטריה

 

שם: תואר שני למדעי הראיה והאופטומטריה – צפוי להיפתח בסמסטר ב 2021

איפה? אוניברסיטת בר אילן

תנאי קבלה: תואר ראשון באופטומטריה בממוצע של 80 ומעלה.

היקף הלימודים: כ- 48 נקודות זכות.

משך הלימודים: 4 סמסטרים (שנתיים).

עלות: שכר לימוד אוניברסיטאי

מה לומדים בעיקר? מדעי הראייה ואופטומטריה

מה אפשר לעשות עם זה? העמקת הידע באופטומטריה ומדעי הראייה.

יתרונות בולטים: העמקת הידע בתחום האופטומטריה הקלינית למי שאינו מעוניין בתואר מחקרי.

חסרונות: מוסמך שאינו מחקרי (הבוגר אינו ראשי להמשיך בארץ ללמדי דוקטורט)

 

מוסמך לא מחקרי באופטומטריה קלינית

 

שם: מוסמך באופטומטריה קלינית (M.Sc).

איפה? אוניברסיטת סאלוס בפלסינבניה, ארה"בsalus university) ).

לשעבר, מכללת .Pennsylvania College of Optometry (PCO)

תנאי קבלה: תואר ראשון באופטומטריה.

היקף הלימודים: כ- 60 נקודות זכות.

משך הלימודים: 4 סמסטרים בארץ ושתי נסיעות של שלושה שבועות לארה"ב בתום כל שנת לימודים.

שכר לימוד: כ- 7,000 $ לשנת לימודים.

מה לומדים בעיקר: קורסים קליניים בתחומים נבחרים באופטומטריה ופתולוגיה אוקולרית.

מה אפשר לעשות עם זה: העמקת הידע בתחום האופטומטריה הקלינית.

יתרונות בולטים: הלימודים נערכים אחת לחודש (שלושה ימי לימוד מרוכזים). ניתן לעבוד במקצוע בזמן הלימודים.

חסרונות: מוסמך שאינו מחקרי (הבוגר אינו ראשי להמשיך בארץ ללמדי דוקטורט), עלות שכר הלימוד גבוהה יחסית.

 

מוסמך לא מחקרי בחינוך מיוחד במגוון הפרעות תפיסתיות והפרעות ראייה

 

שם: מוסמך בחינוך מיוחד .(M.A)

איפה? אוניברסיטת בר אילן (דרך בית הספר לחינוך).

תנאי קבלה: תואר ראשון באופטומטריה.

היקף הלימודים: כ- 45 נקודות זכות.

משך הלימודים: 4 סמסטרים (שנתיים).

שכר לימוד: כ- 12,000 ₪ לשנת לימודים.

מה לומדים בעיקר: קורסים וסדנאות קליניות להתמחות בשלושה ענפים:

א. אבחון וטיפול בבעיות ראייה הנובעות מהפרעות נוירופסיכיאטריות  ADHD)למשל).
ב. אבחון וטיפול בבעיות ראייה באוכלוסיית לקויי הלמידה (דיסלקסיה, דיסגרפיה למשל) המלוות בהתפתחות חושית-תפיסתית לא תקינה.

ג. טיפול בראייה ירודה ובאוכלוסיית העיוורים.

מה אפשר לעשות עם זה: התמחויות בתחום האופטומטריה הקלינית ,יעוץ והוראה.

יתרונות בולטים: התמחות בענפים חדשים. ניתן לעבוד במקצוע בזמן הלימודים.

חסרונות: חשובה זיקה לתחום.

 

מוסמך לא מחקרי במדעי האופטומטריה

 

שם: תואר שני למדעי הראיה והאופטומטריה .(M.Optom)

איפה? מכללת הדסה ירושלים.

תנאי קבלה: תואר ראשון באופטומטריה בממוצע של 80 ומעלה.

היקף הלימודים: כ- 48 נקודות זכות.

משך הלימודים: 4 סמסטרים (שנתיים).

עלות: כ- 12,000 ₪ לשנת לימודים.

מה לומדים בעיקר? עיבוד מידע במערכת הראייה ואופטומטריה

מה אפשר לעשות עם זה? העמקת הידע באופטומטריה ומדעי הראייה.

יתרונות בולטים: העמקת הידע בתחום האופטומטריה הקלינית למי שאינו מעוניין בתואר מחקרי.

חסרונות: מוסמך שאינו מחקרי (הבוגר אינו ראשי להמשיך בארץ ללמדי דוקטורט)

 

2.לימודים לקראת תארים מחקריים (תיזה וללא תיזה).

במשפט אחד: יוקרתי ויש מגוון נרחב של התמחויות

 

מוסמך בבריאות הציבור

 

שם: מוסמך בבריאות הציבור (M.PH).

איפה? הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת ת"א, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה.

תנאי קבלה: תואר ראשון באופטומטריה.

היקף הלימודים: מוסמך מחקרי  35 נ"ז ומוסמך לא מחקרי כ 50 נ"ז.

משך הלימודים: יום וחצי בשבוע למשך שנתיים

שכר לימוד: כ- 12,000 ₪ לשנת לימודים.

מה לומדים בעיקר: קיימים מספר מסלולי התמחות: אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, בריאות סביבתית ותעסוקתית, רפואת אסון ומניעת היפגעות,  בריאות הקהילה והסביבה, קידום בריאות, אפידמיולוגיה קלינית, בריאות סביבתית ותעסוקתית, מינהל מערכות בריאות.

מה אפשר לעשות עם זה: אופטומטריסט ניהולי ומשרות במוסדות בריאות.

יתרונות בולטים: תואר הנחשב יוקרתי, יום וחצי של לימודים, האופטומטריסט יכול לבחור בתכנית של מוסמך מחקרי או מוסמך שאינו מחקרי. ניתן לעבוד במקצוע בזמן הלימודים.

חסרונות: בחירה של מוסמך לא מחקרי מבטלת אפשרות לעסוק במרכזי מחקר, בתי חולים ואוניברסיטאות.

 

 

מוסמך בבריאות בתעסוקה

 

שם: מוסמך בבריאות בתעסוקה (M.Occ.H).

איפה? הפקולטה לרפואה ת"א, בית הספר לבריאות הציבור, החוג לבריאות סביבתית ותעסוקתית.

תנאי קבלה: תואר ראשון באופטומטריה (עם ציון עובר בקורסים של פיזיולוגיה, כימיה, ביוכימיה וסטטיסטיקה)  או בעלי תואר בוגר במדעי החיים.

היקף הלימודים: מוסמך מחקרי  35 נ"ז ומוסמך לא מחקרי כ 50 נ"ז.

משך הלימודים: משך הלימודים הוא שנתיים

שכר לימוד: כ- 12,000 ₪ לשנת לימודים.

מה לומדים בעיקר: קיימים שלושה מסלולי התמחות, לבוגרי תואר ראשון באופטומטריה האפשרות הקיימת להתמחות הינה מסלול גיהות בתעסוקה (לרופאים למשל קיימת התמחות בשם מסלול רפואה בתעסוקה).  קורסים ניתן ללמוד  משלושת מסלולי ההתמחות. קורסים נבחרים: סוגיות קליניות בבריאות סביבתית ותעסוקתית, ארגונומיה, לחצים בעבודה ודרכי התמודדות עמם, קידום בריאות בעבודה, מבוא לבריאות סביבתית

מה אפשר לעשות עם זה: אופטומטריסט תעסוקתי

יתרונות בולטים: יום וחצי של לימודים (מחצית יום הלימודים נערכת בשעות הערב) האופטומטריסט יכול לבחור בתכנית של מוסמך מחקרי או מוסמך שאינו מחקרי. ניתן לעבוד במקצוע בזמן הלימודים.

חסרונות: בחירה של מוסמך לא מחקרי מבטלת אפשרות לעסוק במרכזי מחקר, בתי חולים ואוניברסיטאות.

 

 

לימוד לתואר שלישי

 

שם: תואר שלישי, דוקטור (Ph.D).

תנאי קבלה: תואר ראשון באופטומטריה בממוצע של 85 ומעלה, קורסי תואר שני בממוצע 85 ומעלה ומבחן גמר מוסמך בציון 85 ומעלה. במסלול ישיר לאחר השלמת חובות הלימוד לתואר שני, התזה תוגש ישירות לשיפוט דוקטורט. הסכמה של מנחה מהחוג בדרגת מרצה ומעלה להנחות לעבודת גמר ואישור של יועץ/ראש החוג.

איפה ? לימודים המתקיימים באוניברסיטאות בלבד.

היקף הלימודים: קורסים ועבודת דוקטורט.

משך הלימודים: כארבע עד שש שנים.

שכר לימוד: כ- 6000 ₪ לשנתיים הראשונות ולאחר מכן 1300 ש"ח עד לסיום התואר.

מה לומדים בעיקר: קורסים רלוונטיים ומחקר עצמאי.

מה אפשר ללמוד: כפי שצוין בלימודי תואר מוסמך מחקרי.

מה אפשר לעשות עם זה: הוראה אקדמית, עבודה במעבדות מחקר אקדמיות, בתעשייה ובבתי-חולים.

יתרונות: קבלת מלגת מחיה גבוהה לאורך הלימודים (היקף 4500 עד 7500 ₪).

חסרונות: סיום התואר מותנה בהצלחת המחקר.

 

 

א) דוקטור לפילוסופיה – תוכנית לאופטומטריסטים .(Ph.D)  

בקצרה: מוסד הלימודים האחראי על התוכנית הינו אוניברסיטת קארדיף (Cardiff University) באנגליה בשיתוף עם אוניברסיטת סאלוס בפנסילבניה. משך הלימודים ארבע שנים ושכר לימוד של 200,000 ₪. אין חובת פרסום מאמרים ויש צורך בהגשת עבודת גמר בלבד.

 

ב) דוקטור לאופטומטריה (O.D)

בקצרה: מספר מוסדות לימוד בארה"ב ורחבי העולם מקיימים מסלול לימוד בינלאומיים עם השלמה לתואר O.D לאופטומטריסטים. משך הלימודים שנתיים ושכר לימוד כ- 180,000 ₪.

 

ג) (clinical research associate ) CRA "מנטר מחקרים קליניים"

 

בקצרה: במספר מרכזים בארץ, קורס אינטנסיבי שמקנה למשתתפיו ידע בסיסי בניהול מחקרים קליניים ומכשיר אותם לעסוק במוניטורים בניסויים קליניים שנערכים בארץ ובעולם. קיימת דרישה גבוהה למקצוע זה בארץ ובעולם יחד עם שכר מתגמל ביותר.

 

ג) תואר שני במנהל עסקים MBA

 

בקצרה: בין שנה לשנתיים של לימודים, ניתן לבחור תואר M.BA במנהל עסקים במסלול לא מחקרי, מסלול MBA Executive למנהלים, תואר M.A במנהל עסקים במסלול מחקרי.

 

ד) (clinical research associate ) CRA "מנטר מחקרים קליניים"

 

בקצרה: אינו תואר אקדמי, במספר מרכזים בארץ, קורס אינטנסיבי שמקנה למשתתפיו ידע בסיסי בניהול מחקרים קליניים ומכשיר אותם לעסוק במוניטורים בניסויים קליניים שנערכים בארץ ובעולם. קיימת דרישה גבוהה למקצוע זה בארץ ובעולם יחד עם שכר מתגמל ביותר.

 

 

Tags

No Comments