מחקרים

פתרון עתידי תרופתי לעין יבשה. תרופה בשם רזולבין.

פתרון עתידי תרופתי לעין יבשה. תרופה בשם רזולבין.

האם תרופה חדשה בשם רזולבין תתן פתרון מתקדם לבעיית עין יבשה? מחקר חדש תרופה לגבי תרופה אנטי דלקתית רזולבין (RV-D1)…

אלרגיות בעין. מאת דר. ניר ארדינסט ודר. אבי סולומון

האם רוב התמיסות הרב תכליתיות גורמות לדלקת במשטח העין? ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

האם רוב התמיסות הרב תכליתיות גורמות לדלקת במשטח העין? ד"ר ניר ארדינסט, עמית עזריאלי

תמיסות רב תכליתיות לניקוי וחיטוי עדשות מגע דר' ניר ארדינסט פרופ' אבי סלומון לאחרונה פורסם מאמר על השפעת תמיסות רב…

עצירת מרשם MYOPIA CONTROL

עצירת מרשם MYOPIA CONTROL האם אפשר לעצור את עליית המרשם? האם אפשר למנוע מיופיה? במשך שנים נבדקו שיטות שונות לעצירת…

בעיתיות עם נסיונות ברפואת עיניים המבוצעים בתרנגולים:

מקובל ברפואה לבצע נסיונות שונים על גבי חיות מעבדה, בדרך כלל בתנאים חריגים וקיצוניים, כדי להקיש מכך מסקנות רפואיות הקשורות…

Problematic with experiments performed in ophthalmology Chickens:

Acceptable in medicine to perform various experiments on laboratory animals, usually in exceptional and extreme conditions, to enter medical conclusions…