Home » Archives by category » לימודי אופטומטריה » פיזיולוגיה של העין

שעור אופטומטריה,מבנה ופעילות הפוטורצפטורים, יצחקי

יצחקי הרצאה 2, מבנה ופעילות הפוטורצפטורים דף 2 (שחולק בכיתה) באיור רואים את תאי הרודס מלמטה למעלה – החלק הראשון באיור הוא סינפטיק טרמינל, גוף התא, סגמנט פנימי שמרכיביו העיקריים…