Home » Archives by category » עוד.. » עמותות וארגונים

חדשות קיץ 2014 עמותת לראות -עדכונים

חדשות קיץ 2014 עמותת לראות -עדכונים

סיכום האסיפה הכללית לשנת 2014 האספה הכללית התשיעית של עמותת לראות נערכה ב-26.06.2014. מצ"ב סיכום שנת 2013 בהזדמנות זו אנו מודים מקרב לב לתורמים ולמתנדבים של עמותת לראות שתרמו לנו…

ערב גאלה במוזיאון ארץ ישראל

ערב גאלה במוזיאון ארץ ישראל

SAVE THE DATE 27/01/2013 ערב גאלה במוזיאון ארץ ישראל פרוייקט הניידת לקשישים נזקקים בשיתוף הביטוח הלאומי ובניהול הרפואי של פרופ. ויינברגר ודר רובינסון יוצא לדרך פרוייקט חדשני וייחודי זה של…

חודש המודעות לבריאות העין של עמותת לראות

חודש המודעות לבריאות העין של עמותת לראות

לרגל חודש המודעות לבריאות העין בחודש דצמבר עמותת לראות מובילה קמפיין המעודד את האנשים במדינה לערוך בדיקות ראיה ללא עלות בחנויות אופטיקה ברחבי הארץ. חלק מהגופים המשתתפים בפרסום הקמפיין פרו…

כנס ISVER 15-16/3

כנס ISVER 15-16/3

Last Call to ISVER Conference March 15-16,2012 Leonardo City Tower Hotel, Ramat-Gan נודה באם תסייע בהבאת הידיעה על כנס חשוב זה לידיעת עמיתים, סטודנטים, מתמחים ולכל העוסקים בתחום הראייה. עמותת…

עמותת לראות מביעה תמיכה במאבק הרופאים למען הרפואה הציבורית

עמותת לראות מביעה תמיכה במאבק הרופאים למען הרפואה הציבורית

עמותת לראות – לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל המקדמת רפואת עיניים מונעת עבור חצי מיליון אזרחים הסובלים מבעיות עיניים מביעה תמיכה במאבק הרופאים למען הרפואה הציבורית בישראל למרות השעות…

חדשות עמותת לראות יוני 2010

חדשות עמותת לראות יוני 2010

עם סיום מחצית שנת העבודה, ברצוננו לשתף אתכם כחברי העמותה, תומכים וידידים, בנעשה בעמותה ובתוכניות הקרובות:…

Page 1 of 212