התנהלות מקצוע האופטומטריה וענף האופטיקה במשבר הקורונה

מועצת האופטומטריסטיםמועצת האופטומטריסטים בישראל

ע.ר 8-002-010-5  טלפון  03-5602645/8

Email: moatza@ico.org.il  www.ico.org.il

אביבתל 2020 מרץ 13

חברים/ת המועצה וציבור האופטומטריסטים,

פוסט 14 : התנהלות מקצוע האופטומטריה וענף האופטיקה בתוך משבר קורונה

השלכות המגיפה מתעצמות מיום ליום ועלינו להיערך בהתאם הן במישור המקצועי והן במישור הכלכלי.
בהמשך להנחיות אותן פרסמנו בתחילת השבוע, אנו מגבשים ביחד עם פרופ' דויד צדוק ודר' ניר ארדינסט התאמות למצב החדש ונפרסם אותן כבר בתחילת השבוע לאחר שנעבור עליהן גם עם האקדמיות.

באשר למצב הכלכלי, ההנחיות הכלליות להתנהגות הציבור ואשר אוסרות על התקהלויות, הפגיעה הגורפת בכלל ענפי המשק והפיטורים ההמוניים – בהכרח פוגעות גם בנו. המועצה הינה חברה קבועה ב – להב ומישה (גזבר המועצה) הינו נציג קבוע בלשכה והננו בקשר אתם בנוגע לעזרה ממקורות ממשלתיים עבור חברי המועצה אשר יידרשו לכך ממקורות ממשלתיים.
מעבר לכך, הנחתי את חברת הלוביסטים אותם מעסיקה המועצה על בסיס קבוע, לבדוק במשרד הכלכלה את האפשרויות העומדות למימון סקטור ענף האופטיקה באופן ייחודי שכן – "למצער" מכורח הנסיבות, הגיע הזמן שמקבלי ההחלטות יפנימו את העובדה שמשקפיים ועדשות מגע הינם בראש ובראשונה מוצר בריאותי חיוני ואלמנטרי לקיומו היום יומי של האדם! ולא מוצר קוסמטי אופנתי.

לפיכך, מגיע לסקטור שלנו תקצוב ייעודי לאור המשבר שנוצר. בזמן משבר שכזה, חיוני לשמר את המשך תפקודן התקין והרצוף של כלל חנויות האופטיקה בפריסה ארצית לרווחת כלל האזרחים, כוחות ההצלה, הצוותים הרפואיים וכוחות הביטחון, יש לכך חשיבות ממדרגה עליונה. המועצה תקיים פגישה בהקשר זה גם עם יבואני וספקי האופטיקה במהלך השבוע הבא ונבחן את האפשרויות לעזור גם להם במסגרת האפשרויות העומדות לרשותנו. המועצה בוחנת כרגע מהלך מרוכז לערבות מדינה במסגרת מזורזת, בעבור חברי המועצה אשר מעוניינים בכך.

כל המעוניין/ת, נא לפנות למזכירות במייל או טלפונית ולהשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

תרגישו הכי חופשי להתקשר אליי לנייד ואם אינני עונה – תשלחו מסרון, אני אחזור לכל אחד במהלך היום,

אנחנו לא ניתן לקורונה לנצח אותנו – אנחנו יותר חזקים.!!!

אופטומטריסטים שאינם חברי מועצה – זה הזמן להצטרף.

על העזרה והתמיכה.

תודה מיוחדת ל – גיל זוהר

בב"ח – אדי מרקוביץ, יו"ר מ. האופטומטריסטים

נוהלי בדיקות 11.11.14הרצאה 3 חלק 3

עד עכשיו דיברנו מה אנחנו ראינו כשהעיניים זזות, דיברנו על חוקי ההקרנה. דמות שמוקרנת על רשתית טמפורלית נמצאת במרחב הנזלי וכו'. מה הנבדק רואה? מה הבנאדם הזה רואה בלי כיסויים על העין? הרי עין שמאל מכוונת למטרה השחורה ועין ימין לא מכוונת למטרה השחורה. זה המצב האובייקטיבי והמטופל מסתכל על המטרה השחורה ואני שואל אותו מה אתה רואה? בעין שמאל הוא יגיד, אני רואה נקודה שחורה באמצע. הנקודה השחורה הזאת מיוחסת לעין שמאל כשהיא ישרה. השאלה מה העין הימנית רואה? הדמות נופלת על רשתית טמפורלית ולכם הנקודה השחורה נמצאת במרחב הנזלי של עין ימין. כרגע לא חשוב אם היא ברורה או לא (היא לא ברורה) אבל הוא יראה שתי נקודות שחורות, אחת מהן של עין ימין בצד הנזלי של המרחב בשביל עין ימין משום שהנקודה השחורה נפלה על רשתית טמפורלית של עין ימין. אותו נבדק יראה כפול – Diplopia. Dip – שניים, opia- עין.

אם הוא היה esotrop אז ה eso רואה שתי דמויות. בעין שמאל יהיה את הנקודה השחורה בלי בעיה. בעין ימין הדמות נופלת בצד הרשתית הנזלית של עין ימין אז זה אומר שהיא הגיעה מהצד הטמפורלי של המרחב. אחת נופלת על הפוביה ואחת נופלת על רשתית נזלית, לכן הדמות חייבת להיות במקום אחר לכל עין ונראה אותה במקומות שונים ולכן נראה פעמיים.

בeso העין הימנית רואה את הדמות הימנית – נקרא לזה uncrossed diplopia – דיפלופיה לא מוצלבת. ב -eso המצב הוא uncrossed – עין ימין רואה את הדמות הימנית והעין השמאלית רואה את התמונה השמאלית. ב exo יש לנו הצלבה, עין ימין רואה את הדמות השמאלית ועין שמאל רואה את הדמות בצד ימין – נקרא לזה crossed diplopia. צלב נראה ככה X – exo.

Eso => Uncrossed Diplopia                                       Exo => Crossed Diplopia

F
ESO
L
R
EXO
R
L
F

איך זה מתקשר ל physiological diplopia?

כרגע העיניים מכוונות לנקודה השחורה – שתיהן, אין טרופיה או פוריה, העיניים ישרות. נכניס עוד עצם במרחב ונניח שהוא יותר קרוב – נקודה אדומה. כשמסתכלים על הנקודה השחורה איך מתקבלת במרחב הנקודה האדומה? זה נופל על רשתית טמפורלית בעין שמאל ולכן יראה נקודה שחורה באמצע אבל הנקודה האדומה נמצאת על רשתית טמפורלית – מוקרנת נזלית, דמות חלשה יותר. בעין ימין היא נופלת גם על רשתית טמפורלית – מוקרנת בצד שמאל. התכונה של הדמויות האדומות שהן מוצלבות. עין ימין רואה את התמונה השמאלית ועין שמאל רואה את התמונה הימנית. אותנו מעניין איך הנקודה האדומה מתקבלת במרחב? יחסית לנקודה האדומה, איפה העיניים נמצאות? שתיהן נמצאות כלפי חוץ. אם העיניים כלפי חוץ זה דומה לexo כי זה חוץ ולכן הדיפלופיה המתקבלת זה crossed diplopia.

אם נשים אצבע מול האף ונסתכל על שריידר. נסגור עין אחת – הדמות שתיעלם היא בצד השני. אם הדמות השמאלית נעלמת כשסוגרים עין ימין זה אומר שעין ימין רואה את הדמות השמאלית. זה כמו exotropia אבל אין טרופיה.

אם זה eso במקום להסתכל על הנקודה השחורה נסתכל על האדומה. זה יהיה הפוך. השחורה נופלת בנזלי ומתקבלת בצד שמאל לעין שמאל ובצד ימין לעין ימין. זה יהיה Uncrossed והפעם אם נסתכל על האצבע במקום על שריידר אפשר יהיה לראות את שריידר כפול ולראות שזה באמת כך כשנסגור כל עין.

R
L
L
R
R+L
מסתכלים על האדומה
R
L
R
L
R+L
מסתכלים על השחורה

דמות מתקבלת במרחב במפגש של שני צירי הראייה. אם אני מסתכל על כיסא לדוגמא, איך אני יודע איפה זה נמצא? הדמות תמיד תורגש בנקודה במרחב ששני צירי הראייה נפגשים. אם נסתכל על הכסא שתי העיניים מכוונות לכיסא ולכן הוא נמצא במפגש של שני צירי הראייה. כדי לדעת איפה המפגש של שני צירים הראייה אני צריך לצייר צירי ראייה ואז למתוח קו שחוצה את המפגש של שני הצירים האלה. לדוגמא אם אני מסתכל על הנקודה השחורה אז שם שני צירי הראייה נפגשים. איפה נמצאות על המישור הנקודות האדומות שעליהן אנחנו שאלנו איפה הן נמצאות? ניראה שזה עם המישור של הנקודה השחורה. אם נסתכל על הנקודה האדומה, המפגש של צירי הראייה של שתי העיניים יהיה בנקודה האדומה – נמתח קו שחוצה אותה ואפשר לראות איפה נמצאת הנקודה השחורה במפגש הצירים לכל עין ואפשר לראות בבירור שזה uncrossed diplopia. אפשר לעשות את התרגיל הזה לכל כיוון מבט, ortho, eso,exo וכו'. מה שצריך לעשות זה למתוח קו שחוצה את שתי צירים הראייה ולראות איפה הדמויות נופלות. אפשר לעשות אותו הדבר גם לhypo וhyper.

 

 

אם אני מסתכל על הנקודה האדומה, הרי אינטואיטיבית אתם יודעים שהנקודה השחורה היא רחוקה וכפי שציירנו הנקודה השחורה שהיא עכשיו מוכפלת היא לא נמצאת רחוק, היא נמצאת באותו מישור שאני מסתכל. הנקודה השחורה איבדה את התכונה של ריחוק. ברגע שאתם רואים כפול במקרה הזה – הנקודה השחורה היא כפולה, אם אתם שמים את זה בלי רמזים נוספים למשל על רקע של קיר, אפשר להתרשם שההכפלה של הדמות השנייה היא ללא יכולת יכולת לתאר באיזה מרחק זה נמצא במרחב – זה איבד את זה. כל שלושת הדמויות – הדמות המרכזית הממוזגת ושתי הדמויות הנוספות נמצאות באותו מישור. מה שקיים זה התפיסה המרחבית שמכתיבה את זה שאני רואה 2 עטים למרות שיש רק אחד – אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל, ולכן תחושת העומק או הריחוק הלכה לאיבוד. אם היינו עושים את התרגיל בלי הידיים שנותנות לנו תחושה פיזית חזקה איפה העט נמצא, מבחינה אופטית ותפיסתית זה נכון.

נוהלי בדיקות 11.11.14הרצאה 3 חלק 2

00
פנס
BO
פנס – L

ד"ר קרימסקי – Dr. Krimsky – הוא רופא עיניים מפורסם. יש דבר שנקרא בדיקת קרימסקי. מה רצה קרימסקי? הוא לא היה מרוצה מהטכניקה של הירשברג => נקרין פנס נראה את ההחזרים, נמדוד במ"מ, נכפיל את המ"מ האלה באיזשהו פקטור (אנחנו ב 21) ונקבע מה הסטייה בפריזמות דיופטר לפי החישוב הזה => קרימסקי אמר שזה לא מדיוק. קרימסקי אמר שניקח את הסרגל פריזמה ובמשך מבחן הכיסוי אנחנו נשים כמות פריזמה שגורמת לכך שההחזר יהיה במרכז, הרי אם העין סוטה נגיד פנימה וההחזר בחוץ, אז אם אני שם את כמות הפריזמה ששווה לסטייה זו, שמנטרלת את הסטייה – העין תהיה מכוונת למטרה במרחב ואם העין מכוונת למטרה במרחב – ההחזר מרוכז – הוא באמצע. ואז יש לנו מדידה מדויקת עם הפריזמה. העין סוטה ולכן משום שהעין סוטה ההחזר מהפנס הוא טמפורלי – בחוץ אבל כשנכניס פריזמה ונגרום לזה שהעין תהיה מכוונת למטרה כי הזזנו את המטרה => אם העין מכוונת למטרה ההחזר יהיה במרכז. הרי אם קודם הסתכלתי שמאלה ההחזר הלך ימינה על העין – טמפורלי. אבל אם היינו לוקחים את הפנס ומזיזים שמאלה ההחזר היה במרכז. למה טמפורלי? כי הזזנו את העין ולא את הפנס. אם נזיז את הפנס לאיפה שהעין מכוונת ההחזר יהיה במרכז. קרימסקי אמר שנשכלל את הבדיקה של הירשברג ע"י הכנסת פריזמות מול העין, נמרכז את ההחזר ואז המדידה תהיה ישירה. נשכלל את זה עוד יותר => הפריזמות האלה מגושמות, לא קל לראות דרכן. האם אפשרי לשים את הפריזמות על העין השנייה ושזה יעבוד? קרימסקי החליט שלמרות שיש לי right esotropia, כשאני רוצה למדוד את זה לפי ההחזר שהירשברג הציע – דמות פורקינייה מספר 1 – אני שם את הפריזמות לא על העין הסוטה, אלא על העין הלא סוטה. יש לנו right esotropia – עין ימין שמכוונת פנימה, נרצה למדוד את הסטייה הזו. נכניס פריזמות מול העין ונמרכז את ההחזר במרכז ואז יש מדידה ישירה. הפריזמות בסרגל הן מגושמות ולא קל לראות דרכן ולכן יהיה קשה למדוד. האם ניתן לשים את הפריזמה על העין השניה וזה יעבוד? הוא החליט שלמרות שיש right esotropia כשנרצה למדוד את זה אנחנו נשים דווקא על העין השמאלית שלא סוטה.

Eso – מקבל BO, Exo – מקבל BI יש לנו שתי דמויות, אם נרצה לחבר אותן זה לא משנה את מי נזיז. נגיד וראינו שההחזר לא במרכז בעין ימין, נשים את הפריזמה על עין שמאל BO. ברגע ששמנו את הפריזמה על עין שמאל, ההחזר כבר לא ישר, אלא לכיוון הקודקוד. העין השמאלית תזוז פנימה  – הרינג אומר הזזת את עין שמאל ימינה אז העין הימנית גם תזוז ימינה, היחס בין העיניים נשמר. עין שמאל זזה לשם, מה תעשה עין ימין? עין ימין מסתכלת על הפנס האמיתי. הן זזות באותו כיוון באותה מידה. ועכשיו אין שום דבר מול העין הימנית, העין הימנית מכוונת לפנס וההחזר במרכז. וככה אני יכול לראות את ההחזר מתרכז בעין ימין בלי שיש לי את הגוף המגושם של הפריזמות שמפריע לי לראות את ההחזר של הפנס.

 1. הפריזמות גורמות לעין הלא סוטה לזוז.
 2. כשהעין הלא סוטה זזה – חוק הרינג מחייב שהעין הכן סוטה תזוז. כשמגיעים לכמות הפריזמה המדויקת, העין הסוטה ישרה מול הפנס. העין השמאלית לא ישרה, אלא בפנים – אבל היא בפנים משום שהיא חייבת להיות בפנים.

מתחילים כך שעין שמאל מכוונת ועין ימין סוטה ולא מסתכלת על הפנס. נשים פרזימה על העין השמאלית. בשביל עין שמאל הדמות זזה לאן שהפנס נראה לה ואז העין הימנית מתיישרת ואז זה נראה שיש esotropia אבל כל עין מסתכלת על הדמות שלה – עין ימין מסתכלת על הפנס ולכן ההחזר במרכז, עין שמאל מסתכלת לאן שחייבנו אותה להסתכל. ככה נטרלתי / מדדתי את כמות הסטייה.

קרימסקי אמר שמודדים עם סרגל פריזמות ונשכלל את הבדיקה ונשים על העין שלא סוטה.

כדי לנטרל סטייה – כל סטייה שהיא, חייב לשים את הדמות איפה שהעין מסתכלת. אם הדמות איפה שהעין מסתכלת, העין לא צריכה לזוז ונטרלתי את הסטייה. זה משיג לי 2 מטרות:

R
L
 • מדדתי את הסטייה
 1. תיקנתי את הסטייה.

העיניים עדיין סוטות אבל ללא השלכות שליליות => במקום ליישר את העין, אומרים לה שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה ואנחנו נבוא לקראתה. הבעיה עדיין קיימת אבל נטרלתי את המצב.

דוגמא – right exotropia :

עין ימין בחוץ, אנחנו חייבים להביא את הדמות לאן שמסתכלים. את הנקודה האדומה ולהעביר לסגול. נעשה זאת בעזרת פריזמת BI. הקרניים סוטות לכיוון הבסיס והדמות נמצאת בכיוון הקודקוד. הקרניים מוסטות לכיוון הבסיס והדמות תהיה בנקודה הסגולה.

אם מדדנו את הסטייה גרמנו לעיניים להפסיק לזוז כי זה גם התיקון.

אם נשים פריזמות על עין שמאל חייב לשים גם פריזמת BI.

הפריזמה על עין שמאל תקח את הדמות – הקרניים מוסטות לכיוון הבסיס והדמות נמצאת לכיוון הקודקדו של הפריזמה. העין השמאלית פקוחה ועד היום הייתה בסדר, לקחנו את הנקודה והזזנו לשם. כתגובה עין ימין צריכה לצאת החוצה כי שם הדמות נמצאת כרגע. כל עין מסתכלת על דמות שונה – הן מייצגות אותו דבר במרחב והעיניים ישרות. אם נכסה את עין שמאל, עין ימין לא תזוז וגם שמאל לא תזוז כי הן מכוונות – הדמות שלהן בחוץ והעין בחוץ.

Exo => מקבל תמיד BI            Eso => מקבל תמיד BO.

את הבדיקה לא תמיד עושים עם התיקון ולפעמים רוצים לדעת איך זה עם/בלי. אבל בעקרון עושים עם התיקון. אם התיקון הוא לקרוב עושים את מבחן הכיסוי לקרוב עם התיקון, לרחוק עושים לו בלי.

Right exotropia אפשר לתקן ב 3 דרכים:

 1. פריזמת BI על עין ימין.
 2. פריזמה BI על עין שמאל.
 3. פריזמות BI בשתי העיניים. חלק בימין וחלק בשמאל.

מה שישתנה זה המספרים אבל הכיוון תמיד יהיה BI.

עין ימין סוטה כלפי חוץ ולא מסתכלת על הנקודה השחורה. נעביר אליה את הנקודה השחורה ואז היא כן תסתכל עליה והיא תהיה ישרה. איזו פריזמה נשים על עין ימין? BI.

נוהלי בדיקות 11.11.14הרצאה 3 חלק 1

אי אפשר להגיד שלמישהו יש אקסופוריה בעין ימין למשל. בהיפר ובהיפו (פוריה) אנחנו חייבים לציין באיזו עין. באיזו ואקסו – מכיוון שהמילים הם מילים של פנים וחוץ ולא של ימין ושמאל, כלומר אני לא אומר עין ימין ימינה או עין שמאל שמאלה – אני אומר אקסו – שזה אומר כל עין שהיא מכוסה היא בחוץ – היא יוצאת. היחס בין העיניים נשמר. ללמעלה ולמטה אין מילים מיוחדות – למעלה ולמטה – hyper ו hypo. גם שם כמו באיזו ובאקסו – היחס תמיד נשמר. עין ימין מכוסה אז עין שמאל ישרה. אני מעביר את הכיסוי לעין שמאל – עין ימין תרד כי היא הייתה בהיפר.

ימין R                           שמאל L

מה המצב הזה? עין שמאל פקוחה ישרה, עין ימין מתחת לכיסוי היא למעלה. נקרא לזה right hyperphoria. אם אני מעביר את הכיסוי, עין ימין יורדת לעשות את הפיקסציה, עין שמאל גם יורדת כי היא בפוריה שלה – ולזה נקרא left hypophoria. Right hyperphoria ו left hypophoria – הם מייצגים מצבים שונים? לא! אותו מצב. זה רק עניין של איזו עין אני מכסה כרגע. ב hyper ו ב hypo אני חייב לציין איזו עין. Right hyperphoria שווה ל left hypophoria בכל דבר. הם זהים. המשך…

שיחזור מבחן דר ביגר משרד הבריאות

השימוש הינו על אחריותך בלבד

מבין התרופות הבאות איזו אינה בשימוש פעיל כתרופה לטיפות במחלת הגלאוקומה:

 • פילוקרפין 2%
 • טימולול 0.5%
 • טימולול 5%
 • פרופין 0.1%

 

 

מטופל מסתכל על עצם הנמצא במרחק של 25 ס"מ ממנו ונמדדות לו 30 פריזם דיופטר איזוטרופיה. בתיקון משקפיים של +3.00 דיופטר נמדדו רק 15 פריזם דיופטר של איזוטרופיה. מהי מידת הפזילה לרחוק?

א. 15 פריזם דיופטר.

ב. 0 פריזם דיופטר.

ג. 10 פריזם דיופטר.

ד. 6 פריזם דיופטר.

 

 

 

איזה מבין האפשרויות הבאות אינה מהווה יתרון של עדשה Aspheric ?

א. העדשה קלה יותר.

ב. צמצום ההגדלה של המשקפיים.

ג. העדשה היא קמורה יותר.

ד. מראה העדשה טוב יותר מבחינה קוסמטית.

 

 

 

 

פציינט בן  50 מקבל בפעם הראשונה מרשם משקפיים עם צילינדר גבוה. מה תהיה הפעולה הנכונה ביותר שעלייך לעשות ?

א. לשרטט תרשים אופטי בו מודגמת ההשפעה של צילינדר לא מתוקן.

ב. לספק לפציינט מרשם עם מחצית מכמות האסטיגמציה שלו.

ג. לחשב את התיקון של ה- Best sphere כהכנה להתאמת עדשות מגע.

ד. להסביר לפציינט על ההשפעה של תוספת צילינדר על הראיה.

 

 

פציינט מעונין להרכיב עדשות מגע. בעברו- דלקת קרנית מהרפס סימפלקס לפני שנתיים בעין ימין. איזה סוג עדשות מגע יתאים לו:

 • עדשות קשות בלבד.
 • עדשות רכות בלבד
 • עדשות סקלרליות
 • אסור להתאים כלל עדשות מגע.

 

 

 

איזו מבין האפשרויות הבאות הינה נכונה במקרה של פציינט המבצע את בדיקת שדה ראיה מסוג  Humphrey Visual Field Test בפעם הראשונה?

א. יש להנחות מחדש את הפציינט שעליו לעקוב אחר אורות המופיעים בחלקים שונים של השדה.

ב. יש לבצע את הבדיקה באופן בינקולרי ולא מונקולרי.

ג. יש להנחות ולעודד את הפציינט במהלך הבדיקה על מנת לוודא כי הוא מבצע פיקסציה לאורך כל הבדיקה.

ד. יש לבצע בדיקת גולדמן במקום בדיקה ממוחשבת.

 

 

איזה מבין הממצאים הבאים הכי סביר שימצאו אצל תינוק כבן חודש העובר בדיקת עיניים?

א. תמצא חדות ראיה של 6/9 בבדיקת Preferential looking.

ב. המדידה במבחן כיסוי גילוי תצביע על פזילה איזוטרופית משמעותית.

ג. יצפו תנועות עיניים אופקיות ואנכיות תקינות.

ד. מדידת לחץ תוך עיני תצביע על לחץ גבוה מזה שאצל מבוגר.

 

 

פציינט בן 4 עם ליקוי תשבורתי בשתי העיניים של 3.50+ . איזו Isometropic ambliopia עלולה להתפתח?

א.  Myopic amblyopia.

ב.  Hyperopic amblyopia.

ג.  Astigmatism amblyopia.

ד. לא יתפתח Isometropic ambliopia.

 

פציינט בן 3 נבדק על ידך ונמצאה אצלו איזוטרופיה של 40 פריזם דיופטר, רפרקציה ציקלופלגית של 3.50+ OU. עם התיקון הציקלופלגי נמדדה איזוטרופיה של 12 פריזם דיופטר. באיזה פעולה תנקוט כעת?

א. תמליץ על ניתוח לתיקון האיזוטרופיה הרזידואלית.

ב. תבקש לחזור על הרפרקציה הציקלופלגית.

ג. לתת תיקון של Over pluse מהרפרקציה הציקלופלגית.

ד. תמליץ על משקפי ביפוקל.

 

 

 

איזה מבין הבאים אינו מהווה גורם העשוי לפגום בהצלחה של ניתוח השתלת קרנית ושמירה על שתל שקוף?

א. Uveitis.

ב. Cataract.

ג. Antropion/Ectropion/trichiasis

ד. Tear film dysfunction.

 

 

טלסקופ אסטרונומי לעומת גלילאי

      א. יספק יותר כח

ב. יהיה יותר קצר

ג. יספק דמות ישרה

ד. יספק יותר אור

 

 

איזה מבין סוגי ה- Exodeviation הבאים הוא השכיח ביותר?

א. Pseudoexotrpia

ב. Duane syndrome type 2.

ג. Congenital exotropia.

ד. Intermittent exotropia .

 

 

 

 

 

אצל פציינט שבדקת נמצא Inferior oblique overaction. איזה מבין הממצאים הבאים יופיע בבדיקתך?

א. הרמת יתר של העין המושפעת ב-Addaction.

ב. הרמת יתר של העין המושפעת ב-Abduction.

ג. הרמת יתר של העין המושפעת ב- Addaction וב- Abduction.

ד. הרמת יתר של העין המושפעת במבט ישר.

 

 

פציינטית מבוגרת בת 55 מספרת לך כי היא נוטלת תרופות נוגדות דיכאון מזה כ-3 חודשים. איזה מבין ההנחות הבאות הכי סבירה?

א. הפציינטית תסבול מטשטוש ראיה בעקבות הפרעה במיקוד ופוטופוביה.

ב. בבדיקת אישונים נבחין שהאישונים של הפצייניטית צרים.

ג. אי אפשר להסתמך על תשובותיה ולכן יש צורך להפנותה לרופא עיניים.

ד. הפציינטית תתלונן על כאבי עיניים חזקים.

 

 

 

איזה מבין האפשרויות הבאות נכונה לגבי Esotropia מולדת?

א. יש לתת תיקון רפרקטיבי מלא עם כמות מקסימלית של עדשות פלוס.

ב. יש לתת תיקון רפרקטיבי מלא עם כמות מקסימלית של עדשות פלוס בשילוב עם ביפוקל.

ג. יש להפנות לרופא העיניים.

ד. ה Esotropia נעלמת עד גיל שנתיים.

 

 

 

איזה מבין הבאים לא יכול להוות אבחנה מבדלת ל- Contact lens associated papillary conjunctivitis?

א. Vernal conjunctivitis

ב. Atopic conjunctivitis

ג. Acute allergic conjunctivitis

ד. Infaction chlamydia

 

 

 

תינוק צעיר בן 6 חודשים הלוקה בתסמונת דאון נבדק בקליניקה שלך לראשונה. הוא מבצע פיקסציה טובה ומעקב טוב. קיימת אצלו Alternating Esotropia בעוצמה של 30 פריזם דיופטר.

הרפרקציה שלו עם טיפות ציקלופלגיה היא של +4.00 . מהי האבחנה הסבירה ביותר לגביו?

א. congenital/infantile esotropia

ב. Motor Esotropia.

ג. Sensor Esotropia.

ד. Esotropia בשל חולשה של עצב מספר 5.

 

 

בבדיקתך אתה מאבחן קרטוקונוס מסוג Forme fruste keratoconus. אילו מבין הבאים יהיו הסימנים ההתחלתיים לכך?

א. High Myopia, תנועת מספריים, Low IOP.

ב. IOP Low, שינוי במיפוי, פכימטריה נמוכה, תנועת מספריים.

ג. Munson sign, שינוי במיפוי, IOP High, Corneal scars.

ד. תנועת מספריים, פכימטריה נמוכה, Fleischer ring.

 

 

 

אם יש עכירות בעדשה והבודק זז ימינה עם אור הרטינסקופ מנקודת ראותו של האופטומטריסט :

 • העכירות תזוז ימינה
 • עכירות תזוז שמאלה
 • העכירות לא תזוז
 • העכירות נראית כאילו היא בעדשה

 

 

בבדיקתך אבחנת relative afferent pupillary defect (RAPD) כל אחד מבין הבאים עשוי לגרום לכך פרט ל:

א. פגיעה בOptic chiasma-.

ב. Retinal dystrophy.

ג. פגיעה אחרי ה- Lateral Geniculate Body.

ד. Optic nerve dystrophy.

 

 

איזה מבין האפשרויות הבאות היא סבירה יותר לגרום לרוחק ראייה באדם מבוגר שלא סובל מקטרקט?

א. שינוי מקדם השבירה של העדשה.

ב. חולשת הזוניולות של העדשה.

ג. ה- Axial leangh של העין מתקצר.

ד. הלשכה הקדמית הופכת לרדודה יותר.

 

במערכת סירקולרית אספקת הדם לסיבי העצב של הרשתית (NERVE FIBER LAYER) נעשית ע"י:

א. Inner plexiform artery.

ב. Choroid blood vessels

ג. Central retinal artery

ד. א+ג

 

 

 

פציינט צעיר בן 15 מגיע לקליניקה ומתלונן על פזילה. באיזה מבין האפשרויות הבאות נפנה אותו לנוירולוג?

א. כאשר הוא מדווח על טשטוש.

ב. כאשר יש מעורבות של שרירים אלכסוניים בפזילה.

ג. כאשר הפזילה היא פתאומית.

ד.  כאשר הוא מדווח על כפילות

 

 

איזה מבין האפשרויות הבאות היא גורם ל- Miosis במבוגרים?

א. Spasem of the Sphincter

ב. Weakness of the diLAtor

ג. Over action of the para-sympathetic system

ד. Over action of the sympathetic system.

 

 

איזה מבין האפשרויות הבאות עשויה לגרום ל- Amblyopia חמורה ביותר?

א. Bilatral catract.

ב. Optic nerve atrophy.

ב. Monocular catract

ג. Anisometropia

 

 

איזה  מבין הבאים לא בא לידי ביטוי במקרה והפציינט שלך לוקה ב- Papilledema?

א. Normal color vision.

ב. Abnormal pupilles reaction

ג. Changes of the Optic nerve.

ג. Abnormal visual field.

 

 

 

 

מבין המחלות הרשומת מטה באיזה יש תחליט איסור להרכיב  עדשות מגע:

 • כחודש לאחר דלקת לחמית אביבית.
 • כחודש לאחר דלקת לחמית חיידקית.
 • כחודש לאחר דלקת ויראלית.
 • כחודש לאחר דלקת אלרגית.

 

 

 

 

פציינט צעיר בן חצי שנה מגיע עם אימו המודאגת לקליניקה שלך. האמא מדווחת שכאשר היא יוצאת עם התינוק החוצה הוא סוגר את עיניו וגם בתאורה בתוך החדר לא נוח לו. קיים חשד לליקוי ראייתי, איזה מבין הבאים יכול להיות אפשרי?

א. Optic discs atrophy.

ב. Cortical visual impairment (CVI)

ג. Papilledema.

ד. Achromatopsia.

 

 

 

שחזור תפיסה תחושתית 2009, מועד א

שחזור תפיסה תחושתית 2009, מועד אהשימוש הינו על אחריותך בלבד

 1. רעלת ברשתית גורם לליקוי:
  • א. Type 1
  • ב. Type 2
  • ג. Type 3
  • ד. Type 4
 2. בדיקה לפיזור המדוכים ברשתית:
  • א. בדיקה לשדה ראייה
  • ב. בדיקה ללחץ תוך עיני
  • ג. אף תשובה לא נכונה
 3. תפיסת הצבע שלנו:
  • א. לא תואמת את הספקטרום הנראה בכלל
  • ב. תואם את הספקטרום הנראה אך לא מושפע
  • ג. תואם את הספקטרום הנראה
  • ד. לא תואם את הספקטרום הנראה אך מושפע ממנו
 4. גירוי על ההורופטר מפעיל תאים:
  • א. TI,TO
 5. בבדיקת ברוסטר משתמשים ב:
  • א. שתי מראות
  • ב. שתי עדשות פלוס
  • ג. עדשות פלוס פריזמתיות
 6. חדות ראייה מינימלית בעין אחת שמשפיעה על ראייה דו עינית:
  • א. 6/12
  • ב. 6/18
  • ג. 6/30
  • ד. 6/60
 7. רמזים חד עיניים משתמשים לראייה:
  • א. בעיקר לרחוק
  • ב. בעיקר לקרוב
  • ג. לשניהם אותו דבר
 8. סף ראיית עומק עבור עצמים ניידים:
  • א. גבוה מהסף לעצמים נייחים
  • ב. נמוך מהסף לעצמים נייחים
  • ג. שווה לסף לעצים נייחים
 9. השרירים בעין זזים, הדמות ברשתית זזה מהפוביה:
  • א. העצם זז
  • ב. העצם לא זז
  • ג. אין מספיק נתונים
 10. מידע מהבלובס מועבר ל:
  • א. פסים דקים ב-V1
  • ב. פסים דקים ב-V2
  • ג. פסים עבים ב-V2
 11. על מה מדווחים התאים בפסים הדקים:
  • א. ניגודיות צבע
  • ב. צבע
  • ג. אוריינטציה
 12. כאשר ההרכב הספקטראלי שאדם מרכיב זהה:
  • א. התאמה איזומרית
  • ב. התאמה מתמרית
  • ג. טריכרומטי
 13. מה ההבדל בין התאים הניגודיים לתאים עם ניגודיות כפולה:
  • א. אוריינטציה של קווים
  • ב. מרחב
 14. איזה חומר יש ב-PRGC:
  • א. רודופסין
  • ב. אריטרולב
  • ג. מלנופסין
 15. הרגישות הספקטראלית של פרוטנומליה:
  • א. לאורכי גל קצרים יותר
  • ב. נורמלית
 16. הרגישות של דוטנופיה:
  • א. כמו של פרוט נופיה
  • ב. נורמלית
  • ג. נמוכה
  • ד. גבוהה
 17. אדם שצריך 3 צבעים להתאמה ומסכים עם התאמה של אדם נורמלי:
  • א. טריכרומט
  • ב. טריכרומט נורמלי או אנומלי
  • ג. טריכרומט אנומלי
  • ד. דוכרומט
 18. למישהו שיש טריכרומציה אנומלית:
  • א. מסכים עם התאמות של רוב האוכלוסיה
  • ב. לא מסכים עם התאמות של רוב האוכלוסיה
 19. אם עושים את בדיקת fm 100 עם תאורה לא נכונה:
  • א. ישווה ע"פ שינוי בזוהר ולא רק ע"פ גוון
 20. אחוז הדוטנומליה:
  • א. 5%
 21. אחוז הטריטנופיה
  • א. פחות מ-1%
 22. לסטייה אופקית יש אפשרות אחת:
  • א. לא נכון, לפני ההורופטר מוצלב ואחרי לא מוצלב
  • ב. לא נכון, לפני לא מוצלב ואחרי מוצלב
 23. הרגישות המקסימלית של האריטרולב לא תואמת את הקבוצה LWS:
  • א. יש סתירה לתורתו של הרינג
  • ב. אין לזה השפעה
  • ג. הרגישות של האריטרולב מתאימה ל-MWS
  • ד. הרגישות של האריטרולב מתאימה ל-SWS
 24. אצל פרוטנומלים, מה הגורם ללקות:
  • א. משתנה במקרים שונים
  • ב. כלאיים
  • ג. מחיקה
 25. ב-stereogram בשיטה של הסתה ולא של נקודות אקראיות:
  • א. תלת מימד מסוג אזורי
  • ב. תלת מימד מסוג גלובלי
 26. הנוסחה הזו rR+a (500nm) מוכיחה:
  • א. את משולש הצבעים
  • ב. את הספקטרום לוקוס
 27. קו המחבר שתי נקודות על הספקטרום לוקוס
  • א. צבעים מנוגדים
  • ב. צבעים משלימים
  • ג. משפחה של צבעים
 28. איזה תופעה גורמת לראות סרטים בצורה זורמת:
  • א. PHI
  • ב. Persistence
 29. תופעה פיזיולוגית שמסבירה תעתועי ראייה:
  • א. לטרל אינהבישין
  • ב. אמפתיה
 30. תחנה בין 6 התחנות העיקריות בספקטרום לוקוס:
  • א. מונוכרומטי
  • ב. פוליכרומטי
  • ג. מונוכרומטי או פוליכרומטי
 31. נקודה שנמצאת על הספקטרום לוקוס, יהיה לה מידת טוהר:
  • א. 3
  • ב. 1
  • ג. 1/2
 32. RON היא בדיקה מקדימה ל:
  • א. גלאוקומה
  • ב. סכרת
  • ג. טרשת נפוצה
 33. גירוי 800 לפני ההרופוטר יפעיל:
  • א. TO, TI, NE, FA
 34. גירוי 2500 לפני ההרופטר יפעיל:
  • א. TO, NE (תשובה מופיעה חלקית)
 35. יש לנו סף אבחנה שונה לגלים, מה נכון:
  • א. סף מקסימלי 555
  • ב. סף מקסימלי 450
  • ג. סף מינימלי 700
 36. גידול בעצב הראייה (פפילדמה) מעיד על:
  • א. Type 1
  • ב. Type 2
  • ג. Type 3
  • ד. Type 4
 37. בתנועה פרלקסית:
  • א. לפני העצם ינוע בכיוון הפוך וככל שמתקרב לעצם ינוע איטי יותר
  • ב. אחרי העצם ינוע באותו כיוון וככל שמתקרב לעצם ינוע מהר יותר
  • ג. אחרי העצם ינוע בכיוון הפוך וככל שמתקרב לעצם מהיר יותר
 38. בבדיקת צבעים צריך להשתמש בתאורה בעלת טמפ:
  • א. נמוכה
  • ב. גבוהה
 39. מה מדגים simultaneous color contrast:
  • א. בשינוי תאורה, נקלוט את הצבע כנכון (משהו כזה שהוא עקביות הצבע)
  • ב. אין תשובה נכונה
  • ג. הצבע שגירוי מעורר מושפע ע"י הסביבה שבה הוא נמצא
  • א. גידול בעצב הראייה
  • ב. גלאוקומה
  • ג. עבר ניתוח קטרקט בעין אחת
  • ד. כל התשובות

המשך…

משקפיים מתנה לילדים מאופטיקנה 2020

משקפיים מתנה לילדים מאופטיקנה 2020

משקפי ילדים מתנה אופטיקנהרשת אופטיקנה מחלקת 10,000 זוגות משקפי ראייה לילדים, במתנה וללא תשלום החל מתאריך 4.2.2020

למי מיועדים המשקפיים?

לכל ילד עד גיל 11 (כולל) במרשמים של פלוס מינוס 4 עם צילינדר 2

לא ניתן לקבל משקפיים עד עדשות ללא מספר (מרשם אפס)

ניתן לשדרג את העדשות לדקות יותר במחירים סמליים.

יש להכנס לקישור, למלא פרטים ולקבל שובר לטלפון הסלולארי.

בכל יום יחולקו 750 שוברים.

השוברים מחולקים בימים א-ה בלבד החל מהשעה, המלאי נגמר במהירות!

יש להגיע עם שובר תקין לכל אחד מסניפי אופטיקה בין הימים א-ה ולא ביום שישי.

מומלץ להביא משקפיים ישנים מכל סוג גם אם הם שבורים או לא עדכניים.

הקופון תקף ל5 ימים בלבד מיום קבלתו!

לקבלת משקפים מתנה לילדים הכנסו לקישור כאן

הכנס השנתי של מועצת האופטומטריסטים אקספו תל אביב 11.02.2020

חברים/ת,

שבוע שלם עבר מאז התערוכה ואני רוצה לצטט את אחד האורחים מחו"ל –
התערוכה הזו הינה מפגן עוצמה נדיר ומיוחד של מקצוע האופטומטריה בישראל שמוכיח את עליונות הידע על זילות המסחר של הדוכנים והמשכפלים למיניהם, רק ככה תצליחו!. כל הכבוד למועצה חזקה שהצלחתם לשלב את האקדמיה והרופאים למיזם חשוב זה ביחד עם היבואנים, אבוא במיוחד גם בשנה הבאה.

אז אני רוצה לחזק את דבריו ומבקש להודות לכל המשתתפים שהגיעו בהמוניהם והוכיחו והציגו מקצוע מלא עניין, חדשני ומגוון ובמקביל אליו, מועצה חזקה שידעה לעמוד בעין הסערה ולממש את ההבטחות לציבור החברים.
תודה מיוחדת וענקית לחברנו דר' ניר ארדינסט בעבור הארגון האקדמי, היכולת לקבץ את מיטב הרופאים ביחד עם הנושאים הקליניים בליבת העיסוק האופטומטרי, הניהול ואינסוף שעות וימים אותם תרם (בהתנדבות) לטובת המועצה הכנס והתערוכה, שבלעדיו כל זאת לא היה מצליח.
ולסיום, אני רוצה להעלות על הנס גם את תרומתה של שירלי וייס דגני (מנכ"לית ג'ונסון) ושל המפיק אביב נקש
וכמובן חברי וועד המועצה שעשו ימים כ לילות עד להשגת המטרה.

אין זה סוד שהכנס השנה עמד בסימן של קונפליקטים לא מעטים ועברנו מהמורות ודרך חתחתים ואולם לבסוף יכולנו לכול והפקנו כנס לתפארת. בהחלט יש מקום לשיפורים ונעשה זאת בשנה הבאה.
לצערנו מערכת המחשוב (של אקספו) קרסה לאחר האורח ה – 1570 והרישומים של כ – 300 משתתפים נוספים צריכים להיקלט עדיין באופן ידני… משימה איתה נצטרך להתמודד ומשום כך ומפאת חוסר תמימות דעים בין הספק לאקספו בנושאי החשיפה – לא התאפשרה ההגרלה, גם על כך ניתן את הדעת.
תעודות ההשתתפות של כול אילו שנרשמו יומיים לפני התערוכה – לא נקלטו כהלכה ואנו מפיקים אותם בנפרד ונשלח אותם בדואר לכל המעוניינים (אנא פנו לרבקה במועצה והשאירו את הפרטים ונחזור אליכם, פרטיי הקשר מופיעים בכותרת העמוד למעלה).

אני מודה לספקים שהלכו אחרינו כל הדרך ולא נטשו אותנו בשעות הקשות. נענינו לבקשתם ועל מנת לאפשר לציבור לעבור בין הביתנים, דחינו את מושב המועצה ואנו נקיימו בעוד כ חודשיים ביחד עם כנס מדעי מעניין במיוחד והפעם – ללא עלות לחברי המועצה!.

הייתם נפלאים, אני גאה בכם – אדי מרקובץ', יו"ר המועצה.

——————————————-

הכנס השנתי של מועצת האופטומטריסטים יוצא לדרך!

📍 אקספו תל אביב – ביתן 11
⏰ 11.2.2020 בשעות 8:00-20:30
👀 הרצאות, סדנאות וקורסים שמובילים מיטב המרצים
☕עגלת קפה מפנקת ובופה עשיר
🎁 הגרלה למשתתפי 2 קורסים ומעלה: מכשיר יוקרתי של אוטורפרקטומטר ומיפוי קרנית משולב!

קורס רשתית גלאוקומה ומסלול הראייה, קורס בלפריטים ודימות העין, קורס עין יבשה ועדשות מגע, כנס קליני.

להרשמה: https://ws.eventact.com/optica2020

תערוכת האופטיקה 2020 הינה המפגש האולטימטיבי של מקצוע האופטומטריה בישראל ומיועד לאופטומטריסט/ת, לבעלי חנויות האופטיקה ולסגל הדיילות/ים בתחום האופטיקה.
כלל הספקים והחשיפה של מיטב יבואני האופטיקה בתחום : אבזור, מסגרות, משקפיי שמש,
עדשות מגע, עדשות אופטלמיות, ציוד מעבדה וציוד בדיקה על כל מגוון הקשת המקצועי הנדרש לאופטומטריסט.
הרצאות על ידי נבחרת מהשורה הראשונה של אופטומטריסטים ביחד עם רופאי עיניים לצורך פתרונות וזיהוי בעיות בהן נתקל האופטומטריסט בשגרת עבודתו היום יומית.
סדנאות והרצאות אורח של אופטומטריסטים ורופאים מטעם החברות הרפואיות וחברות הציוד המובילות בחידושים האחרונים בשוק האופטומטריה ורפואת העיניים.

כנס-אופטומטריה-11.2.20-אקספו.

תערוכת אופטיקה יבואני מסגרות

תוכנית

מנהל ומארגן התוכנית – ד"ר ניר ארדינסט מנהלת התערוכה מאקספו ת"א – גב' אורית אלון

לתוכנית המלאה לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום ג׳, 11 בפבר׳ 2020
08:30 – 09:00
התכנסות
דברי פתיחה – מר אדי מרקוביץ' – יו"ר מועצת האופטמטירסטים
09:00 – 10:45
קורס רשתית גלואקומה ומסלול ראיה

פרופ' ענת וקסלר – מסלול כתום

11:00 – 13:15
קורס בלפריטיס ודימות העין

פרופ' אור קריזמן – מסלול כסוף

11:00 – 13:15
קורס שליטה בקוצר ראיה

פרופ' יאיר מורד – מסלול טורקיז

14:00 – 16:15
קורס עין יבשה ועדשות מגע

פרופ' אבי סלומון – מסלול זהב

17:15 – 20:00
אופטומטריה קלינית

ד"ר ביאטריס טיאוסונו – מסלול סגול

תערוכה וכנס של מועצת האופטומטריסטים בישראלב אקספו תל אביב

דברי פתיחה, מר אדי מרקוביץ – יו”ר מועצת האופטומטריסטים9:00

5 מסלולים לבחירתך תעודות יוענקו למשתתפי המסלולים למסלול ש”ח100 במחיר עלות של ש”ח180 מסלולים – 2 הנחה ל-10%ש”ח 240 מסלולים – 3 הנחה ל-20%ש”ח 280 מסלולים – 4 הנחה ל-30%למשתתפי קורסים ומעלה 2יוגרל מכשיר יוקרתי של אוטורפרקטומטרומיפוי קרנית משולבמנהל ומארגן התוכנית – ד"ר ניר ארדינסטמנהלת התערוכה מאקספו ת"א – גב' אורית אלון14:00-14:15 – ד”ר ישי פאליק – נושאים נבחריםDEWS II-ב 14:15-14:45 – פרופ’ אבי סלומון – מבוא לעין יבשה: אפידימיולוגיה, גורמי סיכון ופתוגזנה14:30-14:45 – מר פיליפ פיין עדשה סקלרית כעדשה טיפולית14:45-15:30 – פרופ’ אבי סלומון – בדיקות, אבחון וטיפולים לעין יבשה15:30-15:45 – גב’ שירלי וייס דגני עדשות מגע עם מרכיב לחות פרופ’ אבי סלומון ועדשות מגע קורס עין יבשה מסלול זהבמסלול כסף15:45-16 סדנאות – עין יבשה ועדשות מגע:30. מר פיליפ פיין – טכניקות בהתאמת עדשה סקלרית1. מר אלון ברונדווין – התאמת עדשות מגע מיוחדות2. גב’ נעמי לונדון – בלפקס3. ד”ר ישי פאליק וד”ר ניר ארדינסט – עין יבשה4. ד”ר שלמה שריידר – בדיקת עין יבשה במכשיר מיפוי משולב5. מר דרור דקל – רפרקציה דו עינית6. גב’ ג’ניה דבלמן – התאמת עדשות מגע7 הפסקה16:30-17:3011:00-13:4509:00-10:4511:00-13:1511:00-11:10 מר דוד ברקוב – עקרונות בסיסיים ומתקדמים בסליט למפ דיגיטלי11:10-11:20 מר איל גל – דימות של העפעפיים בעזרת צילום של אינפרא רדמיפוי קרנית ועדשות – 11:20-11:40 ד”ר חנה רנא תוך עיניות11:40-12:00 ד”ר איתי לביא – דימות משטח העין 12:00-12:30 פרופ’ אור קיזרמן – בלפריטיס – עקרונות בסיסיים ומתקדמים באבחון וטיפולפרופ’ אור קיזרמןודימות העין קורס בלפריטיס 12:30-13:15 סדנאות – בלפריטיס ודימות העין . ד”ר אנדרו פינק – בלפריטיס1. מר איל גל – דימות של העפעפיים2 מתקדמות. ד”ר חנה רנא – מיפוי קרנית ועדשות IOL3. ד”ר איתי לביא – דימות מקטע קדמי4 מקטע קדמי5. מר אלי סביון – OCT. ד”ר הדס בן אלי – ביומטריה6. גב’ נגה ברומברגר – דימות משטח העין7. פרופ’ אור קיזרמן – בלפריטיס וטפיל הדמודקס בלייב8 הפסקה13:15-14:00 ד”ר הלל גרייפנר – פיענוח תמונות רשתית9:00-9:20רן ברקוביץ – שדה ראייה ד”ר ע9:20-9:40 ו-OCT בגלאוקומה פרופ’ ענת קסלר – הפרעות ראיה, כפל ראייה 9:40-10:00 ופגיעה בשדה הראייהפרופ’ ענת קסלרגלאוקומה ומסלול הראייה קורס רשתית מסלול כתום10:00-10:45 סדנאות – גלאוקומה ומסלול הראייה. ד”ר ערן ברקוביץ – תדפיסי שדות ראייה ו-OCT – פיענוח1. ד”ר הלל גרייפנר – תדפיסי OCT – פיענוח2. מר ורנון כץ -היסטרזיס קרנית3. ד”ר יניב ברקנא – צילום רשתית במכשיר הקומפס4. מר נתנאל סילם- פתרונות אופטומטריים למחלות רשתית5. מר פיטר חבש – התאמת עדשות מולטיפוקל עם מרשם פריזמטי6 הפסקה10:45-11:00מסלול טורקיזמסלול סגול11:00-11:10 פרופ’ יאיר מורד – אפידימיולוגיה של קוצר ראייה11:10-11:20 ד”ר שלמה שריידר – טשטוש היקפיגורמי סיכון, השפעת 11:20-11:40 פרופ’ יאיר מורד – גנטיקה, האור והסביבה על קוצר ראייהפרופ' יאיר מורד – טיפולים לשליטה בקוצר ראייה 11:40-12:1012:10-12:30 ד"ר סיגל יחיעם – סיבוכים של קוצר ראייה12:30-12:45 מר אלכס שור – תכנון עדשה פרוגרסיביתגב’ אסטי רוזן – פתרון התנגדויות בהרכבת עדשות מגע 12:45-13:00פרופ' יאיר מורד קורס שליטה בקוצר ראייה 13:00-13:45 סדנאותlead או lag. גב' נעמי לונדון – בדיקות A/AC פוריה, 1 לבחירת הטיפול האופטי לשליטה בקוצר ראייה. מר דוד ברקוב – רפרקציה היקפית וטשטוש היקפי2. ד”ר שלמה שריידר – אורך אקסיאלי של העין3. גב’ יהודיתה גורליק – בדיקות דו עיניות להתאמת4טיפול אופטי הפסקה13:45-14:00מר אדי מרקוביץ – דברי פתיחה17:30וגב’ ירדן ווינברגילדים – ד”ר חיים סטולוביץ 17:30-18:10 ד”ר חיים סטולוביץ – אופטומטריה וילדים גב’ ירדן ווינברג – אורטופטיקהסגמנט קדמי 18:10-18:50 ד”ר ביאטריס טיאוסנו וגב’ לינה נוסטין ד”ר ביאטריס טיאוסנו – גלאוקומה אופטומטריה וטיפולים חדשנייםאוקולופלסטיקה ואסתטיקה – ד”ר אלונה יעקוביד”ר ביאטריס טיאוסנוכנס אופטומטריה קלינית הפסקה18:50-19:15עבודת האופטמטריסט במסגרת בית חולים 19:15-19:55 גב’ לינה נוסטין | גב’ ארווא מסארוה גב’ לינה נוסטין וגב’ ארווא מסארוה האופומטריסט בביה”חסגמנט אחורי – ד”ר דן בורלא וגב’ ארווא מסארוה 19:15-19:55 ד”ר דן בורלא – רטינופתיה סכרתית ד”ר אורי שייר – סיבוכי ניתוחי קטרקטדברי סיכום 19:55-20:00מר אדי מרקוביץ – יו”ר מועצת האופטומטריסטיםNAנווה אביב בע"מהפקות | תערוכות | כנסים והוצאה לאור17:30-20:0014:00-16:30במליאה הראשית – ישיבת בוחנים של בחינות הרישוי הממשלתיות באופטומטריה16:30-17:00 – ישיבה וסיכום שנתי של מועצת האופטומטריסטים בישראל17:00-17:30

הנגשת חדרי בריחה ללקויי ראייה

הנגשת חדרי בריחה ללקויי ראייה
מאמר אורח מאת איציק מיכאלי אופטומטריסט
מייסד ובעלים‏ ב-‏‎Puzzles Escape rooms‎‏

מה זה חדר בריחה?

חדר בריחה הוא משחק הרפתקה של בילוי והנאה, שהתפתח מאוד בישראל ב-3 שנים האחרונות. חדר בריחה הוא משחק ייחודי בנושא מסויים (סרטים, סדרות, סיפורי ילדים ועוד) בו המשתתפים ננעלים למשך 60 דקות, ואמורים לצאת ממנו תוך שילוב אתגר מחשבתי ושיתוף פעולה.
נכון לנובמבר 2019 יש בארץ מעל 300 חדרי בריחה שונים הפרושים ברחבי הארץ. המשך…

פרסביופיה- קושי לקריאה

פרסביופיה- קושי לקריאה

לא נמאס לך שאתה לא רואה מקרוב? כמה זמן תוכל להסתדר בלי לקרוא כתב קטן, בלי לזהות מה כתוב בטלפון, בלי לקרוא עיתון? צריך לקבל את המציאות,  מגיל מסוים יש קושי בראייה מקרוב ואין טעם להתעלם מזה. התופעה נקראית פרסביופיה ושום תרגיל או תזונה לא יכולים לפתור את המצב.

גש לאופטומטריסט, בצע בדיקת ראייה ורכוש משקפיים המיועדים לקריאה. אתה לא רוצה להרגיש זקן? אכפת לך מה אחרים חושבים? אין מה לעשות. תתעלה מעל כל זה ותחזיר לעצמך את רמת החיים הנורמאלית.

הכנס העשירי 2019 בעדשות מגע ומשטח העין

הכנס העשירי למשטח העין ועדשות מגע כבר כאן. היכנסו ללינק, הירשמו והבטיחו את מקומכם בכנס חגיגי וייחודי בנושא האור.

בכנס תפגשו מרצים מחו״ל והרצאות שכולן חידושים ועדכונים!

https://aeha2019.forms-wizard.co.il/

https://forms-wizard.co.il/uploads/forms-wizard/4/website/agenda_sections/agenda_file_1s/194/original/8297b0ba105f921c09e56fc10f7cc6ba57383356.pdf?1572877496

כנס גונסון 2019

מיפוי קרנית הסבר למטופל מאת ד"ר ניר ארדינסט

מה זה מיפוי קרנית?

מיפוי קרנית הינו מכשיר חשוב ברפואת עיניים ונקרא גם טופוגרפיה של הקרנית.
מיפוי קרנית יצר מהפכה של ממש בתחום רפואת העיניים ובאבחנת האקטזיה (עיוות וקמירות גבוהה ולא סימטרית) ומחלת הקרטוקונוס בפרט. מיפוי קרנית הינו מכשיר דיגיטלי הבודק ודוגם את הפני שטח הקרנית בעזרת הקרנה וסריקה של מספר טבעות אור או מצלמה מיוחדת, ומעבד את צורת הקרנית למפה של צבעים. המשך…

דילוג לתוכן