Cover of the Swiss journal VISION special issue on contact lenses and myopia management. תמונה 1 מתוך 4ד"ר ניר ארדינסט עורך ראשי גיליון מיוחד, מחלקת עיניים, המרכז הרפואי הדסה-האוניברסיטה העברית, ירושלים 91120, ישראל.
נושאים הגיליון העיקריים: עדשות מגע, קרטוקונוס וניהול מיופיה (שליטה בקוצר ראייה),
הגשת מאמרים בתחומי עניין עיקריים של כתב העת: עדשות מגע; משטח העין; עין יבשה, קרטוקונוס וניהול מיופיה.
מידע מפורט וקול קורא:
עמיתים יקרים,
גיליון מיוחד זה בכתב העת Vision יכסה את כל ההיבטים של עדשות מגע, כולל מדע ותיאוריה קלינית והיבטי ניהול. הגיליון המיוחד הקרוב יתמקד במיוחד בעדשות מגע, עדשות מגע טיפוליות וקוצר ראייה. כתב העת גם יפרסם מאמרים מתאמים של הקשר של עדשות מגע עם מחלות עיניים יבשות, תפקוד לקוי של בלוטת המייבומיאן (MGD), זיהומים, דלקות ופתרונות לטיפול בעדשות מגע וקרטוקונוס.
ד"ר ניר ארדינסט עורך אורח.
מידע על הגשת כתב יד יש להגיש כתבי יד באופן מקוון בכתובת www.mdpi.com על ידי רישום וכניסה לאתר זה. לאחר שנרשמת, לחץ כאן כדי לעבור לטופס ההגשה. ניתן להגיש כתבי יד עד המועד האחרון שנקבע ע"י המו"ל.
כל ההגשות שעוברות בדיקה מוקדמת עוברות ביקורת עמיתים. מאמרים שהתקבלו יפורסמו ברציפות בכתב העת (ברגע שיתקבלו) וירשמו יחדיו באתר הגיליון המיוחד.
סוגי המאמרים: מאמרים מוזמנים, מאמרי מחקר, מאמרי סקירה וכן הצגת מקרים. עבור מאמרים אחרים, ניתן לשלוח כותרת ותקציר קצר (כ-100 מילים) למשרד המערכת לצורך פרסום באתר זה. מאמרים שהוגשו לא יכולים להתפרסם, וגם לא להיות בבחינה לפרסום במקום אחר (למעט מאמרים בכנסים). כל כתבי היד נבדקים ביסודיות באמצעות תהליך סקירת עמיתים ללא שמות המחברים (כפילות סמויה). מדריך לסופרים ומידע רלוונטי אחר להגשת כתבי יד זמין בדף הנחיות למחברים.
Vision הוא כתב עת בינלאומי בעל ביקורת עמיתים רבעונית בגישה פתוחה שפורסם על ידי MDPI.
אנא בקר בדף 'הוראות למחברים' לפני הגשת כתב יד. עלות עיבוד מאמרים (APC) לפרסום בכתב עת בפרטי המערכת.
מחברים עשויים להשתמש בשירות העריכה באנגלית של MDPI לפני הפרסום או במהלך תיקוני מחבר.
בהצלחה
ד"ר ניר ארדינסט, עורך ראשי של גיליון מיוחד
מחלקת עיניים, המרכז הרפואי הדסה-האוניברסיטה העברית, ירושלים 91120, ישראל.

דילוג לתוכן